KOSZYK JEST
PUSTY

Regulamin

Framesishop.pl regulamin
 
Regulamin
 
Obowiązuje od 2015-05-01

Sklep internetowy Framesishop.pl, działający pod adresem www.framesishop.pl, prowadzony jest przez firmę:

R&K s.c wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerami 83220 i 82964, NIP 521-11-75-213, REGON 010407797.
Logo sklepu i domena są własnością firmy R&K s.c.
 
 
 
Biuro Obsługi Klienta

Punkt Odbiorów Osobistych

Adres do Korespondencji i Reklamacji:

ul.Wałbrzyska 11 lok. 46 parter bud.A

02-739 Warszawa
 
Centrum Handlowe Land Stacja Metra SłużewSklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.framesishop.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;
Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Punkt Odbioru Framesishop.pl - punkt prowadzony przez R&K s.c, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet lub telefonicznie. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.framesishop.pl

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.framesishop.pl lub telefonicznie, po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu lub, że jest już w trakcie realizacji.

3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, czyli dokumenty potwierdzając zakup zamówionego towar.

Do złożenia reklamacji niezbędne jest przesłanie paragonu lub faktury wraz z reklamowanym towarem.

4. W zamówieniu Klient dokonuje:

a. wyboru zamawianych towarów

b. oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona/wysłana faktura lub paragon (mogą to być różne adresy),

c. wyboru sposobu płatnościZamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych zgodnie z zapisem w dziale V Formy płatności i nadpłaty.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

II. Zmiany w zamówieniach

Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sklep@framesishop.pl, lub telefonicznie pod numerem tel. 600 887 855. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

III. Ceny towarów

Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

IV. Koszty dostawy są podawane jako odrębna pozycja w złotych polskich i zawierają podatek vat. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne informacje o kosztach dostawy znajdują się w na stronie głównej w zakładce „Dostawa”. Koszty dostawy towarów wielkogabarytowych są ustalane indywidualnie z Klientem po złożeniu zamówienia.V. Czas realizacji zamówienia

Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub do Punktu Odbioru Framesishop.pl. w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

. Sposoby i czas dostawy w Polsce:

· Poczta Polska, przewidywany czas dostawy:
przesyłka priorytetowa 2 dni robocze,
przesyłka ekonomiczna 3-5 dni roboczych
Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe".

· firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1-3 dni robocze

· odbiór osobisty w Punkcie Odbioru Framesishop.pl., przewidywany czas dostawy 7 dni roboczych
Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane :

§ błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta

§ niedostosowaniem się przez Klienta do możliwości logistycznych Kuriera pomimo informacji przez niego przekazanych telefonicznie lub awizowanych

§ brakiem środków finansowych na uregulowanie płatności za pobraniem

§ opóźnień wynikających ze złych warunków pogodowych lub innych zdarzeń losowych zaistniałych na trasie dostawy

· Formy płatności i nadpłaty

· Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski, dostępne w dniu składania zamówienia:

a. płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta,

b. przelew elektroniczny, bankowy. Rozpoczęcie realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

c. płatność przy odbiorze gotówką w Punkcie Odbioru. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta.

Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie w formie przelewu elektronicznego, bankowego. Zamówienia są realizowane po potwierdzeniu poprawnego wykonania operacji płatności. Termin i forma dostawy są ustalane z Klientem indywidualnie. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez pocztę, firmę kurierską, do punktu odbioru Framesishop.pl . Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z następujących form zapłaty: przelew elektroniczny, bankowy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty przelew elektroniczny, bankowy.

W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary obowiązują następujące zasady zwrotu nadpłat:

· Możliwość wykorzystania kwoty nadpłaty na kolejne zakupy

· Zwrot nadpłaty na konto bankowe Klienta po weryfikacji danych

Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłaty za pośrednictwem poczty.VI. Reklamacje

Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

a. wad fabrycznych,

b. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu – zniszczenia / uszkodzenia zawartości, zamówionego towaru

c. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniuW takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną do Punktu Odbioru na adres:R&K s.c – sklep Framesishop.pl

ul.Wałbrzyska 11 lok. 46 ( Centrum Handlowe Land )

02-739 Warszawa

Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę zakupową.Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne i nie używane. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, produkty kosmetyczne muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). Produkty kosmetyczne nie mogą nosić śladów użycia lub posiadać zmniejszonej zawartości.

Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

VIII. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Framesishop.pl, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu pod adresem:


R&K s.c – sklep Framesishop.pl

ul.Wałbrzyska 11 lok. 46 ( Centrum Handlowe Land )

02-532 Warszawa

Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

IX. Dane osobowe

Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Framesishop.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

X. Postanowienia końcowe

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem Framesishop.pl prowadzonym przez firmę R&K s.c. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.

Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu VII niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01-05-2015.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.framesishop.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

W przypadku zmian lub aktualizacji przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących zasad sprzedaży internetowej i handlu zastosowanie mają przepisy aktualne w dniu składania zamówienia.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl